En meningsfull måndag i ett virtuellt operfekt liv kanske är precis vad en bra lucia ska vara?