Killander & Björk

Samtal om framtiden 🔮

Etikett: be good

09.33 Fredrik Hildebrand och renässansen av det sunda förnuftet

Varumärkestänkaren och strategen Fredrik Hildebrand delar några tankar och reflektioner kring konsumenternas nya drömmar och varumärkenas framtid.

© 2022 Killander & Björk. Tema av Anders Norén.