Killander & Björk

Samtal om framtiden 🔮

Etikett: etnolog

10.14 Ida Hult. Ärvda svar och en framtidsetnologs betraktelser

Vad gör en framtidsetnolog på jobbet? Jo. En framtidsetnolog hjälper oss att titta längre fram. Men för att nå dit måste vi göra upp med våra ärvda svar.

© 2022 Killander & Björk. Tema av Anders Norén.