Killander & Björk

En podcast om vår (digitala) nutid och framtid.

Etikett: strategi

03.02 Ledarskapet 2/3

Hur stor är digitaliseringen? Kan man använda analys av människor för att leda bättre? Har man ett ansvar att hjälpa andra efter att man blivit digital själv?

SU42.04 LP Skandevall

Lars Persson Skandevall börjar numera bli synonymt med begreppet gränsöverskridande samverkan. I dag pratar vi om varför! 

© 2019 Killander & Björk. Tema av Anders Norén.