Annika Bäckström. När kreativitet möter AI

Annika hjälper oss att förstå vad som pågår inom syntetisk media genom att reda ut begreppen, verktygen och möjligheterna med generativ ai.