Det blir ingen Y-kromosombondgård än. Hur mår vår Y kromosom? Ligger den pyrt till eller verkar det lugnt?