Alternativa webbläsare. Kommer vår förväntan på webbläsare ändras nu när vi alla ska få hyperpersonaliserade upplevelser pga generativ ai?