WEB3 ersätter all traditionell utbildning? What? Vad ska akademin göra nu?