Killander & Björk

Framtiden är en attityd 💪

Etikett: författare

Rebecka Carlsson. Pionjära idéer som stoppar klimatförändringar

Om vi blir fler som utvecklar hållbara koncept och idéer samt sprider dessa kan exponentiell klimatomställning uppstå. Författaren Rebecka beskriver hur.

Ida Hult. Ärvda svar och en framtidsetnologs betraktelser

Vad gör en framtidsetnolog på jobbet? Jo. En framtidsetnolog hjälper oss att titta längre fram. Men för att nå dit måste vi göra upp med våra ärvda svar.

© 2023 Killander & Björk. Tema av Anders Norén.