En tid för hela människan! Är vi på väg in i en läkande ålder?