Det baltiska tankesättet! Ändras vår kultur och vår identitet nu när geopolitiska läget ändrats?