Hur mår europeiskt tech och varför är europeiskt tech så tåligt? Vad kan vi vänta oss från europeiska techscenen 2023?

Källor och referenser

https://stateofeuropeantech.com/

Boken Anti-fragile