Slutet för profilsidan! Vad händer med individen på internet om det kollektiva blir viktigare?