Den digital vårdparadoxen
En digital vårdparadox kan välta ett helt system – men här finns många många möjligheter