Den gröna sweepen – så här stor är greenwashingen inom EU
Kvantifierat grönvask visar att vi har en bit kvar till datadrivet hållbarhetsarbete.