Jag tvingade en robot! Vad händer när man låter en robot se 1000 timmar Hallmarkfilmer?