Skaparekonomin är framtidsekonomin! Hur förändras förutsättningarna för kreativt och kulturellt arbete på internet i framtiden?