Kreativitetens tysta förbannelse. Minskar vår kreativitet eftersom vi blir mer homogena?