IT-Chefens 4 nya budord
Nya möjligheter att lösa gamla problem för IT chefer och IT avdelningar som är less på dåliga samarbeten