Vi kommer inte arbeta imorgon. Vi behöver inte. Så vad händer då med oss? När vi bara får tid att ”vara”? Går vi sönder eller blir vi äntligen hela?

Psst! Prenumerera gärna via Itunes, Android eller RSS

Prognoserna varierar något. Men i princip kommer 25%-50% av utvecklade världens arbeten försvinna på 15-25 år. Så vi diskuterar idag vad som händer då. Kommer vi hitta på nya yrken? Hinner vi det eller går det för fort? Och behöver vi verkligen jobba?

Vi kikar naturligtvis vår vana trogen på arbete i mänsklighetens faser – som jägare och samlare, som jordbrukare, som industrialist och nu som digitalist.

Andreas lanserar liknelser till att vår värld kommer ha inbyggda ”hjärnkrafter” istället för ”hästkrafter” – och att det kanske är människa och maskin ihop som ska stå för morgondagens arbete?

Mats är lite inne på att vi ska planera övergången till en jobbfri värld i faser – åtminstone en förflyttningsfas och en ”lära sig att inte jobba”-fas. Och att förflyttningsfasen har startat – den ingår liksom i det här med digitalisering.

Avsnittet har någon form av crescendo kring att arbete hjälper människor med ”ett varför” – och när vi tar bort arbetet tar vi också bort vårt varför. Så hur ersätter vi det? Måste vi designa en ny religion? Det är knäckfrågan!

Självklart dribblar vi med koncept som ”gig economy”, medborgarlön, kunskapsekonomi, urbanisering, globalisering, Maslows behovspyramid, robotar, ai, mjukvara, automation etc i lite av en dynamisk mix. Ungefär som vanligt!

Lyssna direkt här!

Det här refererar vi till i avsnittet

Specifika frågeställningar från avsnittet!

  • Har vi valt en framtid där vi inte har några jobb?
  • Kommer AI och automatisering ersätta fler jobb än de skapar? Vilka jobb försvinner först? Kommer det leda till ökade klyftor i samhället?
  • Går vi från arbetslösa till oanställbara?
  • Håller våra existerande sociala strukturer i Sverige måttet? T ex utbildar vi unga i förmågor som behövs på framtidens jobbmarknad?
  • Förändras definitionen av vad ett arbete är?

Och om man vill fördjupa sig!

Den här podden …

pratar om igår, idag och imorgon ett ämne i taget. Vi försöker diskutera kring en palett med potentiella framtider och gissar vilka konsekvenser vi kan vänta. Vi har någon form av människocentrerat synsätt där vi snarare diskuterar förändrade beteenden än exakt vilken teknologi som kommer driva förändring.

Dagligen arbetar vi (Andreas Killander och Mats Björk) i det digitala fältet där vi hjälper människor och företag att hitta en plats i ”det nya”. Mer om det här!

Musik i avsnittet : Au Calme av http://eeem.net/